Өз ара иш алып баруу оператору

МАКСАТЫ:

  • төлөм тиркемелеринин бири-бирине шайкештиги
  • нак эмес төлөмдөрдүн артышы