Процессинг жана персонализациялоо

Процессинг борборуна коюулуучу бардык талараптарга жана коопсуздук эрежелерине жооп берүү аркылуу процессинг жана «VISA International», «Masterсard», «UnionPay» эл аралык төлөм системалары жана «МИР» төлөм системасы аркылуу нак эмес эсептешүүлөрдү камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр топтомун сунуштап келет.

Процессинг борбору республика аймагында иштеп жаткан коммерциялык банктар үчүн Visa International, Masterсard банктык төлөм карттарын жана ЭЛКАРТ-UPI ко-бейджинг карттарын персонализациялоо боюнча кызмат көрсөтүүнү сунуштайт.

Процессинг борбору республиканын аймагында иштеп жаткан коммерциялык банктар үчүн “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм системасынын, Visa International, Masterсard эл аралык төлөм системасынын жана ЭЛКАРТ-UPI ко-бейджингдик карттарын персонализациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштайт.

Процессинг борбору банктык төлөм карттарын персонализациялоону жүзөгө ашырган уюмдарга карата коюлуучу коопсуздук жана төлөм системалары заманбап стандарттарынын бардык талаптарына жооп берет. Персонализацияланган жабдуулар жана  учур талабына жооп берген программалык камсыздоолор ар кандай карттарды чыгарууну уюштурууга жана карттардын талаптагыдай сапатта чыгарылышын камсыз кылууга өбөлгө түзөт.

Атап айтканда, ар кандай карт продукциясын сунуштоо мүмкүнчүлүгү – карт бизнесин ийгиликтүү илгерилетүүгө таасир эткен эң эле маанилүү аспекттердин бири.

Кошумча кызмат көрсөтүүлөр:

  • “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм системасынын карттарын өзгөчөлөнгөн дизайнда чыгаруу;
  • ПИНди генерациялоо жана ПИН-конверттерди чыгаруу