ЭЛКАРТ Мобайл

 «ЭЛКАРТ Мобайл» мобилдик тиркемеси ЭЛКАРТ ээлерине 24/7 аралыгында банктык картын тейлөөгө, төлөмдөрдү дароо  ишке ашырып, карт, телефон номерлери боюнча ЭЛКАРТ карттары ортосунда акча которууларды көз ирмемде ишке ашырууга өбөлгө түзөт.

Элкарт Мобайл – бул, Аndroid, iOS, Веб-порталындагы тиркемелер базасында  колдонуучунун мобилдик жабдуусунда “ЭЛКАРТ” төлөм карт эсебинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн түзгөн ыңгайлуулук. Карт ээси төлөмдөрдү төлөө, акча которуу жана ошол карттар боюнча башка операцияларды жүргүзүү максатында өз карттарын андан ары пайдалануу үчүн өзүнүн “ЭЛКАРТ” картын туташтыруу/ каттоодон өткөрүү, ошондой эле тиркеменин маалымат булагынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. 

 «ЭЛКАРТ Мобайл» мобилдик тиркемесинин артыкчылыктары:

- карт эсебинен 24/7 аралыгында пайдалануу мүмкүнчүлүгү жана тиркемеден акысыз пайдалануу;

- кардардын өзүнө тиешелүү карттары ортосунда акча каражаттарын дароо которуу;

- телефон номери, карт номери, QR коду/ төлөм шилтемеси аркылуу которулган акчаны аралыктан туруп алуу мүмкүнчүлүгү;

- 200 ашуун коммуналдык жана коммерциялык кызмат көрсөтүүлөр пайдасына төлөмдөрдү тез ишке ашыруу;

- кредит алуу үчүн банкка сунушталуучу көчүрмөлөрдү даярдап, жөнөтүү;

- карт балансын көрүп, ал аркылуу ишке ашырылган операциялар боюнча дароо көчүрмө алуу;

- төлөмдөр статусуна көз салып, алардын сакталышын камсыз кылуу;

- банкоматтардын актуалдуу карты.

 

Тиркеме аркылуу:

 • телефон номери боюнча катталууга
 • картты “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм картына туташтыруу
 • төлөмдөрдү дароо ишке ашыруу (байланыш, интернет кызмат көрсөтүүлөрү үчүн, коммуналдык төлөөлөрдү, салыктарды төлөө, банктык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө)
 • кайсыл болбосун коммерциялык банктын картынан “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм картына акча которуу (карт номери, “ЭЛКАРТ Мобайл” колдонуучусунун телефон номери, QR коду боюнча)
 • кабыл алынган төлөмдөр жана жаңы кызмат көрсөтүүлөр боюнча PUSH билдирмени алуу
 • жеке маалыматтарды кошуу
 • жакын жайгашкан банкоматтарды жана ПОС-терминалдарды издөө

 

Картты кантип туташтырууга болот?

 • Карт номерин чагылдыруу (карттын алдыңкы бетиндеги 16 сан)
 • Карттын колдонуу мөөнөтүн көрсөтүү
 • CVV чагылдыруу (карттын арткы бетиндеги 3 сан)
 • Карттын аталышын чагылдыруу (ыңгайлуу аталышты тандоо)
 • Коду менен СМС же бөгөт коюлган суммага тиешелүү маалымат келип түшүүчү телефон номерин каттоодон өткөрүү, ал аркылуу:
 • Банкоматтардан чакан көчүрмөнү алууга;
 • Интернет-Банкингден колдонууга;
 • СМС билдирүүнү алууга (ошол кызмат көрсөтүүгө туташкан шартта);
 • Же банкка кайрылууга мүмкүн болот.

СМС кодун же бөгөт коюлган сумманы чагылдыргандан кийин карт “ЭЛКАРТ Мобайл” тиркемесине туташтырылат жана кайсыл болбосун жерден, каалаган учурда ишке ашырылган бардык төлөмдөрдү көрүүгө мүмкүн болот.