ЭЛКАРТ Трейд

“Элкарт Трейд” мобилдик тиркемеси – нак эмес ыкмада төлөмдөрдү кабыл алуунун эң эле жөнөкөй жана ыңгайлуу ыкмасы.

Бул мүмкүнчүлүк сатылган товарлар же сунушталган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү QR-коду же төлөм шилтемеси аркылуу нак эмес ыкмада кабыл алуу ыңгайын сунуштайт. Ошол аркылуу төлөөлөрдүн жаңы ыкмасын кеңири жайылтууга жана кардарларга аралыктан туруп, төлөө мүмкүнчүлүгүн сунуштоого болот. Бул үчүн кошумча жабдууну же программалык камсыздоону сатып алуунун да зарылчылыгы жок, анткени бул үчүн  мобилдик телефондун жана “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм системасынын кайсыл бир банк тарабынан чыгарылган төлөм картынын болушу эле жетиштүү.  Ошондой эле, шилтемени ыңгайлуу байланыш каналы аркылуу кардарларга төлөм шилтемелерин  жөнөтүү аркылуу да ишке ашырууга болот.

Бардык төлөмдөр онлайн режиминде (24/7/365) ишке ашырылат. Кардар төлөөнү ишке ашыраары менен эле PUSH-билдирмеси келип түшүп, төлөнгөн сумманы карт аркылуу алууга мүмкүндүк болот. Кабыл алынган төлөмдөр статусуна да көз салуу шарты жөнгө салынган. Суммаларды көрсөтүү менен же аларды көрсөтүүсүз эле, төлөмдөрдү кабыл алуунун өз алдынча багыттамасы да каралган.

Тиркеме аркылуу төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланууга болот:

 • телефон номери боюнча каттоодон өтүү;
 • колдонуучунун жеке маалыматтарын жана соода түйүнү боюнча маалыматтарды чагылдыруу;
 • сатып алуучулардан келип түшкөн акча каражатын чегерүү үчүн “ЭЛКАРТ” улуттук төлөм системасынын картынын маалыматтарын көрсөтүү;
 • кошумча маалыматтарды көрүү мүмкүнчүлүгү менен башкы экрандан төлөмдөрдү кабыл алуу үчүн QR-кодун чагылдыруу;
 • операциялар таржымалы менен таанышуу (кабыл алынган төлөмдөрдүн тизмеси, чектерди чагылдыруу, чектерди жөнөтүү жана сактоо, төлөмдөрдү издөө);
 • кабыл алынган төлөмдөр боюнча PUSH-билдирмесин алуу;
 • жеке маалыматтарды кошуу;
 • бир нече соода түйүнүн кошуп, алардын ортосунда байланышты жөнгө салуу;
 • кошумча маалыматтар жана байланыштыруучу маалыматтар;

 

Тейлөө кызматынан кантип колдонууга болот?

 1. Мобилдик тиркемени көчүрүп же жүктөп алуу;
 2. Каттоодон өтүү;
 3. Соода түйүнүнүн жана өздүк карт боюнча маалыматтарды толтуруу;
 4. QR-кодун чагылдыруу жана кардарларга төлөм тиркемесин жөнөтүп, төлөмдөрдү кабыл алуу.

 

Учурда “ЭЛКАРТ Мобайл” тиркемеси аркылуу да төлөөлөрдү ишке ашыруу ыңгайы жөнгө салынган.