Лоялдуулук программасы

 Лоялдуулук программасы – бул, соода тейлөө ишканаларында же мындай ишканалар тармагында аталган кызмат көрсөтүүгө туташкан карт ээсине белгилүү бир сандагы акча бирдиги үчүн бонустук упайларды чегерүү мүмкүнчүлүгүн сунуштаган функционал. Чегерилген бонустук упайлар акча каражатына конвертацияланат же болбосо белектерге алмаштырылат.