ЭЛКАРТ Кредит картасы

 ЭЛКАРТ Кредит карты- “ЭЛКАРТ” төлөм системасынын өзгөчө дизайнда даярдалган банкта/ кредиттик уюмда тейленген карт ээсине сунушталуучу банктык төлөм карт. Карт кредиттик карттар категориясына таандык жана жеке адамдарга/ жеке ишкерлерге Элкарт Кредит картынан кредитке нак акча алуу, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн кредиттик уюм тарабынан берилген кредит эсебинен нак эмес төлөө. Карт ээсинин банктык эсебинен/ субэсебинен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн түзгөн каражат жана эсептеги кредиттик лимитти тескөө инструментинен болуп саналат.