ЭЛКАРТ Контактсыз картасы

 2020-жылы «ЭЛКАРТ Контактсыз» (NFC модулу менен) банктык картты колдонууга сунушталган, ал үчүнчү бир адамдын картка колу тийбестен эле төлөмдөрдү ишке ашырууга жана сатып алууларга төлөө үчүн талап кылынган убакытты алда канча үнөмдөөгө өбөлгө түзө. Аталган карт аркылуу Кыргыз Республикасынын аймагында эле эмес, чет өлкөлөрдөн да товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө мүмкүнчүлүгү жөнгө салынган.

 «ЭЛКАРТ Контактсыз» картынын артыкчылыктары:

  • убакытты үнөмдөө (төлөө көз ирмем аралыгында ишке ашырылат);
  • товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында гана эмес, чет өлкөлөрдөн да төлөө ыңгайы;
  • коопсуздугу (картты кассирге берүү да талап кылынбайт, демек, карт маалыматтарынын жат бирөөлөрдөн корголушу);
  • ыңгайлуулугу (төлөө үчүн картты төлөө терминалынын бетине тийгизип коюу гана жетиштүү);
  • жаңы муундагы технология;
  • узак мөөнөт колдонулушу: анткени картты пос-терминалга салуунун деле зарылчылыгы жок, ошондон улам анын бети чийилип, эскилиги жетиши коркунучу жокко чыгарылат;
  • төлөмдүн өтпөй калышы коркунучу да келип чыкпайт, анткени заманбап технология (протокол алмашуу) шарты ага жол бербейт.