Пенсионерлер үчүн каралган жана социалдык төлөөлөр боюнча карттар

 ЭЛКАРТтын “Социалдык төлөөлөр үчүн каралган карты” — аталган карт социалдык төлөөлөрдү жана жөлөк пулдарды ыңгайлуу жана коопсуз шартта алууну камсыз кылууга өбөлгө түзөт  Социалдык карт аркылуу ар кандай кызмат көрсөтүүлөргө, анын ичинде турак жай-коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө, салыктарды төлөп, дүкөндөрдөн сатып алган товарлар үчүн эсептешүүгө болот.

Социалдык карттар тиешелүү төлөөлөрдү алуу жол-жобосунун жөнөкөйлөтүү аркылуу, карт ээлеринин убактысын үнөмдөп, жашоо шартын алда канча жеңилдетет. Карт аркылуу жөлөк пулдарды, нак акчаны ЭЛКАРТ системасынын жакын жайгашкан банкоматынан кайсыл болбосун ыңгайлуу учурда алууга болот. Демек, зарыгып кечке кассада кезекке туруп, ар кандай кагаздарды толтуруу зарылчылыгы жокко чыгарылган.

Социалдык картын артыкчылыктары:

  • акысыз чыгарылып берилет жана тейлөөгө алынат;
  • социалдык коргоо органдарынын калайык калкка акчалай төлөөлөрү ошол эле күнү жарандардын эсептерине дароо которулат;
  • жума ичиндеги жети күн аралыгында кайсыл болбосун учурда, банкоматтардан социалдык карт аркылуу акча каражатын чыгарып алуу;
  • коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө: электрэнергиясы, газ, үйдө орнотулган телефон жана мобилдик телефон үчүн төлөө, салыктык төлөмдөрдү б.а. бардык кызмат көрсөтүлөр үчүн кезексиз эле жана кошумча сарптоолорсуз бир эле жерден төлөө ыңгайы.

 

“Пенсионер карты” – бул, жашы улгайган жарандарга пенсияларды, жөлөк пулдарды карт аркылуу алып, ушул долбоор үчүн атайы иштелип чыккан, жеңилдиктер каралган алгылыктуу шарттарда тейлөө мүмкүнчүлүгү менен карт эсебине компенсацияларды алууга мүмкүнчүлүк берет.

Пенсионерлер ушул долбоордун артыкчылыктарынан пайдалуу менен өздөрүнө  ыңгайлуу болгон убакытта жакын жайгашкан банкоматтан тиешелүү сумманы чыгарып алып, картта калган акча калдыгынын сакталышына, уурдалып же жоголуп кетишине тынчсызданбай, топтогон акчасын көбөйтүп алуу мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушат.

Ушул долбоорго катышкандардын бардыгы үчүн бир катар алгылыктуу жеңилдиктер каралган: эсептерди акысыз ачуу, ЭЛКАРТ пластик карттарын бекер чыгарып берүү, эсептерди акысыз тейлөө жана банкоматтардан акча каражаттарын чыгарып алуу, ошондой эле эсепте калган акча калдыгына ай сайын пайыздардын чегерилип турушу.

 

Пенсионер картынын артыкчылыктары:

  • «ЭЛКАРТ Мобайл» тиркемесине туташуу аркылуу, кайсыл болбосун убакытта акча каражатынан пайдалануу мүмкүнчүлүгү;
  • төлөм карттарынын акысыз чыгарылып берилиши;
  • почта бөлүмдөрүндө кезек күтүүсүз тейленүү;
  • пенсиялардын карт эсебине ай сайын, өз учурунда чегерилип турушу.