Мерчант платформа

Мерчант платформа” мүмкүнчүлүгүбул, QR-кодун/ төлөм шилтемесин колдонуу менен төлөөлөрдү ишке ашыруу ыкмасы. Бул ыңгайлуулук соода-тейлөө ишканаларында POS-терминалдардын (же интернет-эквайрингдин) альтернативасы катары колдонулуп, QR-коду/ төлөм шилтемесин колдонуу менен төлөмдөрдү кабыл алууга өбөлгө түзөт.

Бул үчүн касса программасын/интернет түрмөгүн QR-коду/ төлөм шилтемеси боюнча төлөөлөрдү кабыл алуу системасына интеграциялоо гана жетиштүү.

Бул инструмент безнес чөйрөсү үчүн да алда канча ыңгайлуу

 

Ал кандайча иштейт?

Өз ара аракеттенүү процесси төлөм маалыматын андан ары жөнөтүү үчүн мерчант платформасына генерациялоо аркылуу ишке ашырылып, андан ары Сатуучудан Колдонуучуга төлөө үчүн жөнөтүлөт.

  1. Сатуучунун QR-кодун/ төлөм шилтемесин генерациялоосу;
  2. колдонуучуга жөнөтүү (жабдууда чагылдыруу, интернет-байланыш каналдары аркылуу жөнөтүү, кагазга чыгаруу);
  3. төлөм маалыматын скандан өткөрүү (чечмелөө);
  4. зарылчылык келип чыккан шартта, кошумча маалыматтарды чагылдыруу;
  5. төлөөлөрдүн туура чагылдырылгандыгын текшерүү жана тастыктоо;
  6. төлөм статусун чагылдыруу жана Сатуучуга өткөрүп берүү;

Төлөмдөрдү өткөрүүдө акча каражаттары Колдонуучунун балансынан эсептеп кармалып калуу менен соода -тейлөө ишканасынын эсебине чегерилет. Колдонуучу жана соода-тейлөө ишканасы төлөмдөрдүн ийгиликтүү өткөрүлгөндүгү тууралуу маалыматтарды алат.

Сатуучу менен Колдонуучунун техникалык байланышы системаны төлөм чечимине интеграциялоо аркылуу ишке ашырылат. Система Процессинг борборунун чечимдер базасында ачылып көрүнөт жана өзүнчө сервис болуп саналат. Интеграциялоо иши төлөм чечимдери, сатуучулар жана алардын түйүндөрү менен коргологон байланыш каналдары аркылуу жүргүзүлөт. Система отчетторду түзүү үчүн зарыл болгон төлөмдөр (анын ичинде статус) боюнча ырааттуу маалыматтарды камтыган өзүнчө маалымат базасына ээ.

Мына ушундай шартта өз ара иш алып баруу эки тараптын IT түзүмдөрүнүн катышуусу менен техникалык колдоо (алгач ишке багыттап жөнгө салуу жана тесттен өткөрүү, үзгүлтүккө жол бербөө максатында байланыш каналдарын андан ары техникалык жаткан колдоо жана иш процессинде үзгүлтүктөр келип чыккан шартта аларды тез арада четтетүү) дегенди түшүндүрөт.