Компаниянын миссиясы жана тарыхы

Банктар аралык процессинг борбору (мындан ары текст боюнча – Процессинг борбору) Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр системасын колдонууга киргизүү жана төлөмдөрдүн натыйжалуу, коопсуз ишке ашырылышын камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана республика аймагында иштеп жаткан 11 коммерциялык банктын биргелешкен күч аракетинин аркасында 2004-жылы түзүлгөн.

Банктар аралык процессинг борбору – бул, Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктарды тейлөөгө алган бирден-бир борбор болуп саналат. Учурда ал ЭЛКАРТ улуттук төлөм системасынын оператору жана өлкө аймагында чиптүү эл аралык карттар эмиссиясын ишке ашырган Процессинг борбору болуп саналат.

Өз алдынчалыкты тандап алган улуттук төлөм мейкиндигин камсыз кылуунун негизги фактор катары өлкөнүн жеке өзүнө тиешелүү төлөм системасынын системасын өнүктүрүү – анын ишинин башкы максаты. Улуттук төлөм системасы өлкө ичинде банктык карттар аркылуу транзакциялардын коопсуз жана үзгүлтүксүз жүргүзүлүшүнө кепилдик берет.

Учурда иштеп жаткан жыйырма бир коммерциялык банк ЭЛКАРТ системасынын түздөн-түз катышуучусу болуп саналат. Процессинг борбору – бул, коммерциялык банктарды тейлөөгө алып, аларга эң эле кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштаган бирден-бир борбор. Борбор учур талабына жооп берген заманбап инфраструктурага жана кеңири тараган терминалдык түйүнгө (банкоматтар, пос-терминалдар, маалымат-төлөм терминалдары) ээ.

Процессинг борбору төлөмдөрдү коопсуз ишке ашыруу боюнча эл аралык төлөм системаларынын бардык талаптарына жооп берүү аркылуу Кыргыз Республикасында жеткиликтүү, эң эле ыңгайлуу жана пайдалуу төлөм тейлөөсүн жөнгө салып, аны өнүктүрүү багытында.

Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине (КМШ) кирген өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан алгачкыдан болуп Банктар аралык процессинг борборун түзүп, улуттук төлөм картын чыгарууга жетишкен.

Процессинг борборунун миссиясы: Ар бир жаран үчүн ыңгайлуу жана ишенимдүү төлөм шартын сунуштоо.

Процессинг борборунун максаты: Кыргыз Республикасынын аймагында  коопсуздук жана сунушталып жаткан кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты боюнча улуттук жана эл аралык талаптарга жооп берген бирдиктүү төлөм системасынын ишин жүргүзүү.

Процессинг борборунун милдеттери:

  • кардарларга нак эмес төлөмдөрдү ишке ашыруу үчүн эң эле ыңгайлуу жана ишенимдүү кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо;
  • сунушталып жаткан кызмат көрсөтүүлөрдүн жана тейлөө шарттарынын үзгүлтүксүз, коопсуз ишке ашырылышын камсыз кылуу;
  • өз кызматкерлеринин кесипкөйлүк деңгээлин жогорулатуу, аларга жогорку сапатта квалификациялуу тейлөөнү камсыз кылуусу үчүн ыңгайлуу эмгек шарттарын түзүү;
  • кардарлардын/ өнөктөштөрдүн талаптарын мүмкүн болушунча толук канааттандыруу.

Кыргыз Республикасынын төлөм кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Процессинг борбору өлкөнүн төлөм рыногунун тышкы факторлордон жана төлөм мейкиндигинин башка оюнчуларынан көз карандысыз, өз алдынчалыгын камсыз кылууга жөндөмдүү эки маанилүү милдетти аткарат:

  1. Процессинг борбору ЭЛКАРТ улуттук төлөм системасынын оператору болуп саналат.
  2. Өлкөнүн төлөм рыногунда иш алып барган эки төлөм системасы үчүн локалдык операцияларды иштеп чыгууну жүзөгө ашырат.