Акционерлер

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
«Кыргыз Инвестициялык-Кредит банкы» ЖАК;
«Бакай Банк» ААКсы;
РК «Аманбанк» ААКсы
«Азия Банкы» ЖАК;
“Дос-Кредобанк» ААКсы;
«Инвестиционный Банк «Иссык-Куль» ААКсы;
«Коммерческий Банк Кыргызстан» ААКсы;
«ЭкоИсламикБанк» ЖАК;

«Евразийский Сберегательный Банк» ААКсы;

«Финанскредитбанк КАБ» ААКсы;

«Айыл Банк» ААКсы;

АКБ «Толубай» ЖАК;
«Кыргызтелеком» ААКсы;
«Керемет Банк» ААКсы;
«Дароо төлөмдөр бириккен системасы” ЖЧКсы.