Жетекчилик

Башкарманын Төрагасы 

Жамангулова Каныкей Джолучуевна

Башкарманын Төрагасынын орун басары, Башкарма мүчөлөсү

  Джусупова Назира Калыгуловна

Башкарманын Төрагасынын орун басары, Башкарма мүчөлөсү

  Даиров Руслан Рахимбекович

Башкарманын Төрагасынын орун басары, Башкарма мүчөлөсү

  Конокбаев Самат Сурабалдыевич

Башкарманын Төрагасынын орун басары, Башкарма мүчөлөсү   Сапанова Ермек Чинтемировна