Жетекчилик

Башкарманын Төрагасы 

Конокбаев Самат Сурабалдыевич

Башкарманын Төрагасынын орун басары, Башкарма мүчөлөсү

Джусупова Назира Калыгуловна

Башкарманын Төрагасынын орун басары, Башкарма мүчөлөсү

Даиров Руслан Рахимбекович