Компаниянын миссиясы жана тарыхы

Банктар аралык процессинг борбору (мындан ары текст боюнча – Процессинг борбору) Кыргыз Республикасында нак эмес төлөмдөр системасын колдонууга киргизүү жана төлөмдөрдүн натыйжалуу, коопсуз ишке ашырылышын камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча мамлекеттик программанын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана республика аймагында иштеп жаткан 11 коммерциялык банктын биргелешкен күч аракетинин аркасында 2004-жылы түзүлгөн.