Ишке кабыл алуу процесси:

IPC бекитилген саясаттарына жана жол-жоболоруна ылайык ишке кабыл алуунун ачык-айкын, адилет процессин жөнгө салууга жетишкен. Компанияда ишке кабыл алууда кандай талапкерлер кароого алынышы мүмкүндүгүн аныктаган төмөнкүдөй так критерийлер иштелип чыккан:

  • Белгиленген критерийлерге жооп берген кайсыл болбосун жеке адам жарыяланган бош орундарга талапкер боло алышат;
  • Үй-бүлөлүк же жеке байланыштарга артыкчылык берүүгө талапкерлерди тандоодо жол берилбейт;
  • Жогорку квалификация, иш тажрыйбанын болушу тиешелүү кызмат орун үчүн башкы негиздемеден;
  • Талапкерлерди тандоо комиссиясы өз сунуш-көрсөтмөсүн берет, ал эми жыйынтык чечимди компаниянын

Талапкерлерди тандоо баскычтары

1-баскыч: Келип түшкөн анкета жана кыскача таржымал менен кылдат таанышып чыгуу. Анкета толтуруу жана/ же кыскача таржымал ишке орношуу жолунда алгачкы кадам, ошондой эле талапкер анын билим деңгээли, кесипкөйлүгү жана иш билгилик жөндөмдүүлүгүн аныктоонун маанилүү булагы болуп саналат. Ошондуктан аларды даярдоого өзгөчө көңүл буруу талап кылынат. Белгиленген талаптарга жооп берген талапкерлер кийинки баскычтан өтүүгө чакыртылат.

2-баскыч: Телефон аркылуу HR адиске скрин интервьюсун берүү.

3-баскыч: Бош турган кызмат орду үчүн зарыл болгон техникалык жана/ же кесиптик компетенттүүлүккө баа берүү үчүн интервью берүү. Талапкер менен аңгемелешүү комиссиясынын курамына HR бөлүмүнүн өкүлү, жетекчи жана бөлүмдүн башка өкүлдөрү (башкы же улук адиси) кирет.

4-баскыч: Тиешелүү бөлүмдүн ишин түздөн-түз тескөөгө алган куратор жана компаниянын жогорку жетекчилиги менен кайталап интервью.

Ушул баскычтардан өткөндөн кийин эң эле татыктуу талапкерлерди ишке кабыл алуу боюнча сунуш-көрсөтмөнү жогорку жетекчиликке сунуштайт. Жыйынтык чечимди компаниянын жетекчилиги кабыл алат.

Талапкерди ишке кабыл алууга тиешелүү алгылыктуу чечим чыгарылган шартта, HR адис талапкерге ал тууралуу маалымдап, анын ишке чыгуу күнүн макулдашып, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы эмгек мыйзамдарынын талаптарына ылайык эмгек мамилесин талаптагыдай тариздетүү үчүн зарыл болгон документтер тизмегин ага жөнөтөт.