«Эмне үчүн IPC»?

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК (мындан ары - IPC) Кыргыз Республикасынын туруктуу ишти жөнгө салган, ишенимдүү жана арымдуу өнүгүү жолуна багыт алган алдыңкы компания болуп саналат.

Ишке кабыл алуу процесси:

IPC бекитилген саясаттарына жана жол-жоболоруна ылайык ишке кабыл алуунун ачык-айкын, адилет процессин жөнгө салууга жетишкен. Компанияда ишке кабыл алууда кандай талапкерлер кароого алынышы мүмкүндүгүн аныктаган төмөнкүдөй так критерийлер иштелип чыккан: