ЭЛКАРТ УЛУТТУК ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫ

 Улуттук төлөм системасы 2006-жылы реформалоодон өткөрүлүп, анын натыйжасында Кыргыз Республикасынын ЭЛКАРТ бирдиктүү улуттук төлөм системасы түптөлүп, электрондук төлөмдөргө өтүү иши жыйынтыкталган.

ЭЛКАРТТЫН негизги максаты – Кыргызстанда нак эмес төлөмдөр үлүшүн арттыруу, кирешеси аз калайык калк үчүн ЭЛКАРТ төлөм карты аркылуу банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо.

ЭЛКАРТ төлөм карттары аркылуу эсептешүүнүн Улуттук системасын түзүү, чекене төлөмдөр рыногунда товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөр милдетин аткарууга багытталган. Бул накталай эсептешүүгө болгон муктаждыкты кыскартууга жана  калайык калктын кирешеси аз катмарынын  банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрмөгүнөн (нак акча алуу, төлөмдөрдү өткөрүү, кыска мөөнөткө кредит алуу) ЭЛКАРТ төлөм карты аркылуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө өбөлгө түзөт.

ЭЛКАРТ карты локалдык сыяктуу эле, эл аралык төлөмдөр боюнча  коопсуздук стандарттарына толук жооп берүү менен, нак акча чыгарып алуу, карттан картка акча которуу, эмгек акыны, пенсияларды, социалдык жөлөк пулдарды карт аркылуу алып, коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрдү, салыктарды, бажы алымдарын, камсыздандыруу төлөмдөрүн карт аркылуу ишке ашыруу сыяктуу эле интернет аркылуу операцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк ачат.

2021-жылга карата 1 млн. 985 миң  карт ЭЛКАРТ улуттук төлөм системасынын карты болуп саналат (бардыгы болуп 3 млн. 388 миң карт). Төлөм системасы рыногунда ЭЛКАРТ картынын үлүшү 58,6 пайызды түзөт. Демек ЭЛКАРТ төлөм системалары рыногунда олуттуу үлүшкө ээ болуу менен алдыңкы сапта келе жаткан лидер болуп саналат.

 

Процессинг борбору ЭЛКАРТт улуттук төлөм системасынын оператору катары ЭЛКАРТ карты аркылуу төлөмдөрдүн ишенимдүү, үзгүлтүксүз туруктуу ишке ашырылышын камсыз кылып келет.

Демек ЭЛКАРТ картын ачып, анын кеңири мүмкүнчүлүгүнөн, анын ичинен төмөнкүлөр үчүн пайдаланууну сунуштайбыз:

  • Кыргызстанда товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөөнү ишке ашырууга ниеттенген болсоңуз
  • Банкоматтар жана терминалдар аркылуу төлөмдөрдү ишке ашырууну пландаштырып жатсаңыз
  • Картты накталай же нак эмес ыкмада толуктоону, акча каражатын картка сактоону болжолдоп жатсаңыз
  • Эмгек акыны, пенсияларды жана жөлөк пулдарды карт аркылуу алууну кааласаңыз, ошондой эле карт:

Карт төмөнкүлөрдү ишке ашырууга мүмкүндүк берет:

  • Кыргыз Республикасынын аймагындагы соода түйүндөрүндө нак эмес төлөмдөрдү комиссиясыз жүзөгө ашырууга
  • Банктын кайсыл болбосун филиалынан жана аманат кассаларынан карт эсебине акча каражаттарын салууга
  • Банктардын күнү-түнү иштеген банкоматтарынан нак акча каражаттарын чыгарып алууга;
  • Акча каражаттарынын коопсуз сакталышын камсыз кылууга: картты уурдатып жиберген же жоготуп алган учурда тейленген банкка дароо телефон чалып, картка бөгөт койдуруу талап кылынат.

Процессинг борбору ошондой эле, учур талабына жооп берген, заманбап продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгуу жагында туруктуу негизде иш алып барат. - elcart.kg