Башка кызматтар



Бул функционал системанын модулу болуп саналат жана ал банк тарабынан ар кандай отчеттордун түзүлүшү үчүн каралган. Тизмеги банктын билдирмесине ылайык иштелип чыккан, с тандарттык болуп саналбаган отчеттордон турат.

Интерфейсти колдонууда жөнөкөйлүгү жана банк үчүн зарыл болгон кайсыл болбосун убакытта тиешелүү отчетторду түзүү анын артычылыгынан болуп саналат.

Алдамчылыкка жол берүү учурларына (fraud кейс) мониторинг жүргүзүү жана алардын эсебин каттоо модулунан болуп саналат. Функционал келип түшкөн кине коюуларды иштеп чыгып, жооп даярдаган персонал үчүн ыңгайлуу жумуш ордун түшүндүрөт жана ал банк кызматкерлеринин жана кардарларды тейлөө сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт.

“ЭЛКАРТ” улуттук төлөм системасынын карт ээлеринин карттарына веб-сервистер же POS-терминалдар аркылуу кагаз жүзүндөгү ПИН-конвертти чыгаруунун ордуна, ПИН-код ыйгаруу